Næringsbygg

Vi tar på oss oppgaver innenfor et bredt spekter

Bygge nytt eller utvide eksisterende?

Arkitektkontoret Streken har erfaring med mellomstore prosjekter og kombinasjonsbygg og tar på seg varierende prosjekter. Vi stiller som prosjekterende og ansvarlig søker, og sammen med oppdragsgiver og andre konsulenter får vi prosjektene trygt i havn.

Kontakt oss